株式会社三企 | 東京都荒川区・北区で創業50年の空調設備など総合エンジニアリング会社

ก้าวเดินของซังคิ

ตรงนี้ขอแนะนำความเป็นมาของบริษัทนี้ โดยทั่วไป ในหัวข้อนี้เขียนเล่าถึงผลงานที่ดูงดูงาม เช่น “การย้ายอาคารสำนักงานของบริษัท” “การเปิดธุรกิจ◯◯” แต่เนื่องจากประวัติของบริษัทนี้มีแต่เรื่องร้าย ๆ อย่างต่อเนื่อง เราทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าโดยการลองผิดลองถูก.

ขอให้ดูว่า ซังคิ ซึ่งเริ่มต้นในฐานะนักเขียน มาสู่การให้บริการทางวิศวกรรมได้อย่างไร, ความเป็นมาของธุรกิจของบริษัทและความแข็งแกร่งของเรา ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง.

ปี1962 (ปีโชวะที่37)

มารุยามะ ทัตสึโอะ เริ่มก่อตั้งกิจการที่ คุดัง โตเกียว ในฐานะนักเขียนอิสระ


・มารุยามะ ทัตสึโอะ ประธานกรรมการของซังคิ รุ่นแรก ได้มีโอกาสจัดทำ แคตตาล็อก เป็นต้น ในฐานะนักเขียนในขณะนั้น จึงได้มีโอกาสสัมผัสกับเครื่องปรับอากาศ โดยผ่านการทำแคตตาล็อกรวมให้แก่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่กลายมาเป็นคู่ค้าที่สำคัญในภายหลัง แต่การจัดตั้งในตอนแรกเป็นการก่อตั้งกิจการในฐานะธุรกิจเกี่ยวกับหนังสือ.

ปี1968 (ปีโชวะที่ 43)

ก่อตั้งบริษัท ซังคิ จำกัด ที่คันดะสะคุมะโช โตเกียว


มารุยามะ ทัตสึโอะคาดหมายโดยมีความสัมพันธ์กับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ว่าในอนาคตเครื่องปรับอากาศจะแพร่หลายจึงได้ก่อตั้งบริษัท ซังคิ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.

อีก 5 ปีคือปี 1973 อัตราความแพร่หลายของเครื่องทำความเย็นในบ้านทั่วไปถึง 10 % ในขณะนั้นยังเป็นธุรกิจที่แปลก.

ในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ ประธานคนปัจจุบัน・คุณ มารุยามะ โยชิโกะ ได้เข้าบริษัท.

ปี1971 (ปีโชวะที่ 46)

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซังคิ แอร์คอนดิชันนิ่งเซอร์วิส จำกัด


 

ปี 1978 (ปีโชวะที่ 53)

จาก ฮงโคมะโกะเมะเขตบุนเคียว ถึง ฮิกาชิโอกุเขตอะรากาว่า จนย้ายมาอยู่ที่มาชิยะ เขตอะรากาว่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของปัจจุบัน.


ย้ายจากฮงโคมะโกะเมะเขตบุนเคียวถึง ฮิกาชิโอกุเขตอะรากาว่า และอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวเป็นเวลา 8 ปี จึงได้ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน.

ในสมัยที่เครื่องทำความเย็นถูกเรียกว่า “สิ่งล้ำค่าจากเทพเจ้า 3 ประการชนิดใหม่” และอัตราความแพร่หลายในบ้านทั่วไปเกือบจะถึง 50 % เราได้รับเชิญจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก ที่ว่าสนับสนุนเงินลงทุนให้ แต่เนื่องจากเราปฏิเสธข้อเสนอนั้นทำให้งานจากคู่ค้าหลักหยุดหายไป และนำไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่.

เราทำกิจกรรมที่ใช้ความแข็งแกร่งของเราอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสำหรับผู้ประกอบการด้านงานวิศวกรรมเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน FF (เครื่องทำความร้อนประเภทบังคับให้ดูดและปล่อยอากาศ โดยนำอากาศที่จำเป็นเพื่อเผาไหม้จากภายนอกเข้ามา และกำจัดก๊าซที่เกิดขึ้นตอนเผาไหม้ออกสู่ภายนอก) ของโตเกียวแก๊ส เป็นต้น. กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความชอบ จึงทำให้ได้รับงานมากมายเกี่ยวข้องกับราชการซึ่งโตเกียวแก๊สได้รับออร์เดอร์.

ปี 2000 (ปีเฮเซที่ 12)

มารุยามะ คะซุฮิโร่ (ประธานกรรมการคนปัจจุบัน) เข้าบริษัท


ในปีก่อน มารุยามะ ทัตสึโอะซึ่งเป็นประธานกรรมการ (ในขณะนั้น) เป็นป่วย ตองนั้น บุตรชายคนโต・มารุยามะ คะซุฮิโร่และบุตรชายคนรอง・มารุยามะ ชินจิโร่ เข้าบริษัท บุตรชายคนรองไปทำงานที่ บริษัทโตเกียวแก๊สเอนเนอร์ยี่ เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมา.

ปี 2004 (ปีเฮเซที่ 16)

การขยายธุรกิจ


ตั้งแต่ช่วงนี้ เน้นแนวความคิดที่ว่า “กลุ่มช่างฝีมือที่สามารถให้คำแนะนำได้” และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทีละน้อย. เราเริ่มทำธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการออกแบบอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและการติดตั้งเป็นจำนวนมาก.

ปี 2008 (ปีเฮเซที่ 20)

บุตรชายคนรองได้ลาออก และก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้น ชื่อบริษัท ROOM810 จำกัด


ตั้งแต่แรกบุตรชายคนรองสนใจในการขยายธุรกิจที่สนับสนุนยอดขายของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่งานด้านการติดตั้ง เช่น การตกแต่งภายใน เป็นต้น. เขาได้แยกตัวออกไปจัดตั้งบริษัทออกแบบใกล้ๆกับซังคิ บริษัทนี้ออกแบบตกแต่งภายในและออกแบบโฆษณาของบริษัทและร้านค้า. ในปัจจุบันก็เราติดต่ออย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันในฐานะบริษัทที่พี่น้องกันตามตัวอักษร ในขอบเขตการตกแต่งภายในซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอุปกรณ์ เช่น การปรับอากาศ เป็นต้น.

ปี 2009 (ปีเฮเซที่ 21)

มารุยามะ ทัตสึโอะ ประธานกรรมการ (ในขณะนั้น) เสียชีวิตกระทันหัน, มารุยามะ โยชิโกะ จึงได้สืบทอดกิจการต่อ


เมื่อผู้ก่อตั้งธุรกิจมารุยามะ ทัตสึโอะ เสียชีวิตกระทันหัน ไม่มีการเตรียมตัวในการรับธุรกิจต่อ. มารุยามะ โยชิโกะ ซึ่งเป็นภรรยาของประธานกรรมการและผู้ที่สนับสนุนซังคิตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้งธุรกิจ จึงได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ และได้เริ่มเตรียมการให้ธุรกิจต่อบุตรชายคนโตในอนาคต. ในชั่วงนั้น ได้มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการสืบทอดเทคโนโลยี ถึงขนาดที่ปรับให้อายุเฉลี่ยของพนักงานเป็นวัยหนุ่มสาวมากขึ้นอยู่ที่ ราวๆ 35 ปี.

ปี 2013 (ปีเฮเซที่25)

เปลียงชุดทำงานให้ใหม่


ชั่วงที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมที่มักจะปฏิบัติงานในที่ลูกค้ากำลังทำงานอยู่ เช่น การตกแต่งและการซ่อมบำรุง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานทั้งหมดตระหนักเป็นอย่างสูงว่าถูกมองอยู่ตลอดเวลา จึงได้ทำชุดยูนิฟอร์มใหม่. เราใช้ชุดทำงานที่เหมาะสมกับกลุ่มช่างที่มีฝีมือสามารถให้ข้อเสนอแนะ ด้วยวลีพูดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย “ช่างฝีมือคุยกันเพียงแค่มองแผ่นหลังก็เข้าใจกัน”. การออกแบบนั้น ได้รับการชี้แนะจากบริษัท ROOM810 จำกัด ซึ่งบุตรชายคนรองบริหารงานอยู่.

ปี 2014 (ปีเฮเซที่ 26)

มารุยาม่า คะซุฮิโร่ ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการ


ปี 2015 (ปีเฮเซที 27)

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ซังคิ จำกัด”


เนื่องจากงานวิศวกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา การตกแต่งภายใน ในฐานะธุรกิจวิศวกรรมรวมซึ่งไม่ได้จำกัดแค่เครื่องทำความร้อนและทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ จึงได้ถือโอกาสเปลี่ยนชื่อบริษัทก่อนที่จะครบรอบ 50 ปีในการก่อตั้งธุรกิจ.

Copyright © 株式会社三企 All Rights Reserved.